Bibliografie odborná

Bibliografie odborných prací od roku 1982

 • BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. – Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139–144.
 • BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a inventarizace jejich hnízd. Metodická příručka Akce Formica č.1. – Příručka ochrany přírody, Prachatice, 31 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1983: Ochrana lesních mravenců. – Vertebratologické zprávy, Brno, 63–64.
 • HRUŠKA J. & BEZDĚČKA P. 1985: Využití mravenců rodu Formica v integrované ochraně lesa. – Sborník z mezinárodní konference „Biologické a biotechnické metody ochrany lesa“, Tábor, 126–132.
 • BEZDĚČKA P. 1987: Mravenci, pp. 17–25, 47–55. – In: Starý B. (ed.): Užitečný hmyz v ochraně lesa. – SZN, Praha, 101 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1988: Ants, pp. 15–24, 47–55. – In: Starý B. (ed.): Atlas of Insects Beneficial to Forest Trees, vol.2. – Elsevier, Amsterdam, 100 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1989: Mravenci, p. 187. – In: Rybář P. (ed.): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. – Kruh, Hradec Králové, 326 pp.
 • BEZDĚČKA P. & SKOUPÝ V. 1989: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) Vinařické hory. – Muzeum a současnost, Roztoky, Muz. ser. natur., 3: 35–41.
 • BEZDĚČKA P. 1990: Ameisen, pp. 25–35, 63–71. – In: Starý B. (ed.): Atlas nützlichen Forstinsekten. – F. Enke Verlag, Stuttgart, 103 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1990: Epizootické houby rodu Aegeritella Bal.et Wis. (Hyphomycetales, Blastosoprae) na mravencích v Československu. – Česká mykologie, Praha, 44, 3: 165–169.
 • BEZDĚČKA P. 1990: Nové nálezy gynandromorfních mravenců v ČSFR. – Živa, Praha, 3:123.
 • BEZDĚČKA P. 1990: Ameisen, pp. 15–25, 49–57. – In: Starý B. (ed.): Atlas nützlichen Forstinsekten. – Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 103 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1991: Příspěvek k vertikálnímu rozšíření, chorologii a bionomii druhu Leistus rufomarginatus Duft. (Coleoptera, Carabidae). – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series carabidologica, 1: 7–8.
 • BEZDĚČKA P. & RESL K. 1991: Příspěvek k chorologii a determinaci druhy Pterostichus leonisi Apfel. (Coleoptera, Carabidae). – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series carabidologica, 1: 41–44.
 • BEZDĚČKA P. & RESL K. 1991: Příspěvek k determinaci druhu Dromius kunzei Pol. (Coleoptera, Carabidae). – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series carabidologica, 1: 45–47.
 • BEZDĚČKA P. 1992: Mravce, pp. 183–186. – In: Kuča P. (ed.): CHKO Biele a Bílé Karpaty. Ekológia, Bratislava, 380 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1995: Opilionida, pp. 55–58. – In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I.- Folia Fac. Scient. Nat. Univers. Masaryk. Brno, Biologia 92, 206 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1995: Hymenoptera: Formicidae, pp. 323–329. – In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 93 (1995), 406 pp.
 • BEZDĚČKA P., LAUTERER P. & PRŮDEK P. 1995: Claviger longicornis Mıller, 1818 (Coleoptera, Pselaphidae: Clavigerinae) confirmed occurence in Moravia (Czech republic). – Acta Muz. Scienc. Natur. Brno, 79, 1994 (95), 1–2: 177–180.
 • BEZDĚČKA P. 1996: První příspěvek k poznání mravenců jihovýchodní Moravy (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1: 70–74.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Mravenci Slovenska (Hymenoptera: Formicidae). – Entomofauna Carpathica, 8: 108–114.
 • KLIMEŠ L. & BEZDĚČKA P. 1996: Egaenus convexus a new harvestman from the Czech Republic. – Arachnologische Mitteilungen, Basel, 10: 32–33.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Fauna jihovýchodní Moravy. – Slovácké Muzeum v Uherském Hradišti, 118 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Fauna Bílých Karpat, pp. 17–40. – In: JANÍK J. (ed.): Biosférické rezervace České republiky, Empora, Praha, 84 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Otakar Fiala – významný regionální myrmekolog. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 2: 122–123.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Faunistické zprávy z Moravy – 5 (Hymenoptera: Formicidae). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 133–134.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Mravenci Přírodního parku Velký Kosíř. – Přírodovědecké studie Muzea Prostějovska 1., Prostějov, 125–126.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Zvířena, pp. 29–42. – In: Nekuda V. (ed.): Veselsko. – Vlastivěda moravská, řada topografická, 66. sv., Muzejní a vlastivědná spol, Brno, 590 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Vývoj komplexu hnízd Formica lugubris Zett. v Jeseníkách. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 2: 65–70.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Parazitické houby na mravencích rodu Formica. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 2: 70–75.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Mravenci (Formicidae) Národního parku Podyjí. – Thayensia, Znojmo, 2: 74–89.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 115–119.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Příspěvek k rozšíření sekáče Zachaeus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielých Karpatech. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 223–227.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Naši mravenci rodu Formica. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 19–24.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Zpráva o mapování lesních mravenců v Bílých Karpatech. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 57–61.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Komplex mravenišť u Babolek. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 62–63.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Návrh změny právní ochrany mravenců rodu Formica. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 68–72.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Česká jména mravenců rodu Formica. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 73–75.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Evidence hnízd lesních mravenců. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 76–79.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Kolonie a komplexy hnízd lesních mravenců. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 3: 80–82.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Vyhodnocení fauny vážek středního úseku toku řeky Moravy poškozeného povodní v roce 1997. – Sborník referátů III.celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko, ZO ČSOP Vlašim, 37–51.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Vážky Chřibů. – Sborník referátů III.celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko, ZO ČSOP Vlašim, 154–161.
 • BEZDĚČKA P., KOČÁREK P. & ŠUHAJ J. 2000: Rozšíření cvrčíka Myrmecophila acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. – Klapalekiana, Praha, 36: 7–17.
 • RŮŽIČKA V. & BEZDĚČKA P. 2000: Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 208–210.
 • ŠUMPICH J., KŮRKA A., TAJOVSKÝ K., HLAVÁČ V., TOMAN A., BEZDĚČKA P., PIŽL V., DUCHÁČ V., DVOŘÁK I., ČECH L., DUDYCHA M. 2000: Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věcí přírodních, 14: 155–175.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Mravenec Formicoxenus nitidulus, nájemník lesních mravenců. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 4: 19–21.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Mravenčí hosté. – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců, Liberec, 4: 22–25.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielých Karpatech (Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 78–81.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Nezveřejněné rukopisy Ladislava Krejcárka (Non-published manustcripts by Ladislav Krejcárek). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 184–186.
 • BEZDĚČKA P., HAUSEROVÁ Š., JONGEPIER J. W., KUČERA Z. & PALIČKOVÁ M. 2001: Chráněná území okresu Hodonín. – Okr. úřad Hodonín, 64 pp.
 • ŠEDIVÝ J. & BEZDĚČKA P. 2001: Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera) (Bibliography of Hymenoptera of the Czech Republic). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Supplementum 6, 81 pp.
 • WERNER P. & BEZDĚČKA P. 2001: Seznam mravenců České republiky (Checklist of Ants of the Czech Republic). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 174–183.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Sbírka vos a čmeláků (Hymenoptera: Vespidae et Apidae) v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 211–214.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Historický výskyt vybraných druhů ptáků na Uherskobrodsku (výsledky dotazníkové akce z roku 1933). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 313–341.
 • BEZDĚČKA P. , JONGEPIER J. W. & JONGEPIEROVÁ I. 2002: CHKO Bílé Karpaty, pp. 243–319. – In: Mackovčil P., Jatiová M. a kol.: Chráněná území ČR, Zlínsko, svazek II., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp.
 • GOTTWALD A., BĚLÍN V., BEZDĚČKA P., DEVÁN P., ELSNER V., HOLOMEK J., JANOVSKÝ M., KOPEČEK F., TITZ A. & VÍŤAZ L. 2002: Motýli Bílých a Bielych Karpat (The Lepidoptera of the White Carpathians Mts.), Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Supplementum 7, 153 pp.
 • ŠEDIVÝ J. & BEZDĚČKA P. 2002: Doplněk Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera). – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 185–188. 2003
 • BEZDĚČKA P. 2004: Návrh kategorizace jednotlivých druhů mravenců ČR. – Sborník ze semináře „Myrmekologické dny 2004“, Jihlava, 6 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Mravenci Jeseníků (Hymenoptera: Formicidae). – Campanula, sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky, Jeseník, 76–79 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Analýza recentních a historických aktivních opatření na ochranu blanokřídlého hmyzu v České republice, pp. 83–118. – In: Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P.: Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. – AOPK, Praha, 432 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Formicoidea (Mravenci), pp. 384–386. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of the threatened species in the Czech republic. Invertebrates.). – AOPK ČR, Praha, 760 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Ochrana mravenců v České republice (Schutz der Ameisen in der Tschechischen Republic). – Formica Nova, Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: 7–8.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Kraslicku. – Příroda Kraslicka, I: 67–76.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Schutz der Ameisen in der Tschechischen Republik. – Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 15.–16. září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty.
 • BEZDĚČKA P. & RAŠTICOVÁ B. (eds) 2007: Mařatice – Rochus významná přírodní památka Evropy. – Vydalo Město Uherské Hradiště, 63 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Výzkum a ochrana mravenců Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris a Formica foreli (Hymenmoptera: Formicidae) (Die Erforschung und der Schutz der Ameisenvorkommen von Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris a Formica foreli (Hymenmoptera: Formicidae). – Formica Nova, Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: 9–l0.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny (Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian-Moravian Highlands). – Acta Rerum Naturalium, 3: 23–28.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Forschung und Schutz der Ameisen Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris und Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae). – Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 15.–16. září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty.
 • BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P. & SKOUMALOVÁ I. 2007: Postavení mravence rašelinného Formica picea (Nylander, 1846) (Hymenoptera: Formicidae) v rašelinných myrmekocenózách. – Poster + abstrakt, 34. konference ČaSEtS, 7.–10. 11. 2007, Nitra (SK). Program a abstrakty: 48.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium, 4: 51–52.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestmen (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007). – Acta Rerum Naturalium, 4: 53–68.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). – Klapalekiana, 44: 109–120.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci, pp. 116–117. – In: Reitter A. (ed.): Přírodovědné zajímavosti Znojemska. Jihomoravské muzeum Znojmo, 199 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci – Formicidae (Ants – Formicidae), pp. 275–279. – In:
 • JONGEPIEROVÁ I. (ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathians Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 5–10.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní památky Terasy a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 11–14.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 15–18.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Mravenec Formica lugubris Zetterstedt, 1840, p. 22. – In.: Kučera A. et al. Horské smrčiny (Světem šumavské přírody). – NP a CHKO Šumava, 26 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku. – Bezděz, Vlastivědný sborník Českolipska 17:161–173.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů, p. 28. – In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008, 244 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica na území České republiky (The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 5: 253–258.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: SOS Coptoformica, pp. 20–23. – In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.–14.6.2008, 34 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí, pp. 24–25. – In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.–14. 6. 2008, 34 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Otazníky kolem Formica picea Nylander, 1846, pp. 10–12. – In: Dvořák L., Roller L., Smetana V. (eds): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 4. stretnutie, zborník z konferencie, Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.–14. júna 2008, 34 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci Českomoravské vrchoviny (The ants of the Bohemian-Moravian Highlands. – Acta Rerum Naturalium 5: 243–252.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Hnízdění mravence rašelinného – Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). – Poster + abstrakt, 35. konference ČaSEtS, 12.–15. listopadu 2008, České Budějovice. Program a abstrakty: 45.
 • DVOŘÁK L., BOGUSCH P., MALENOVSKÝ I., BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., HOLÝ K., LÍŠKA P., MACEK J., ROLLER L., ŘÍHA M., SMETANA V., STRAKA J. & ŠÍMA P. 2008: Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic), collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting. – Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae 93: 53–92.
 • STAŠIOV S. & BEZDĚČKA P. 2008: Sekáči (Opiliones) (Harvestmen – Olipilones), pp. 237–240. – In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathians Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp. 2009
 • BEZDĚČKA P. 2009: Výzkum sekáčů (Opiliones) České republiky, p. 34. – In: BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. 251 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Historie výzkumu sekáčů (Opiliones) v Jeseníkách, pp. 16–18. – In. DÝMA M. (ed.): IX. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2009, Sborník referátů z Přírodovědného semináře na téma Živá příroda na Jesenicku – historie zoologických výzkumů, 96 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Historie výzkumu mravenců (Hymenoptera: Formicidae) v Jeseníkách, pp. 36–39. – In: Dýma M. (ed.): IX. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2009, Sborník referátů z Přírodovědného semináře na téma Živá příroda na Jesenicku – historie zoologických výzkumů, 96 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). – Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenec Formica lugubris v České republice, p. 9. – In: Holuša J. & Dvořák L. (eds): Sborník z konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku“, Frýdek-Místek, 11.–13. června 2009, 20 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v ČR, pp. 34–35. – In: Btyja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. 251 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mountain species of Formica ants in the Czech Republic, p. 43. – In: CEWiM 2009, 8.–10.10.2009 Fraueninsel Chiemsee, Abstracts and Participants, 61 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Vzpomínka na myrmekologa Karla Samšiňáka. (To the memory of myrmekologist Karel Samšiňák). – Acta Rerum Naturalium 6: 47–50.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: The first record of Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic (První nález Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) v České republice). – Klapalekiana 45: 177–179.
 • BEZDĚČKA P. & RAŠTICOVÁ B. (eds) 2009: Mařatice – Rochus významná přírodní lokalita Evropy (2. vydání). – Vydalo Město Uherské Hradiště, 72 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Problematické popisy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) publikované českými autory, p. 11. – In: Holuša J. & Dvořák L. (eds): Sborník z konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku“, Frýdek-Místek, 11.–13. června 2009, 20 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v České republice, p. 34. – In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009, 251 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Research and protection of the most endangered Formica species (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic, p. 156. – In: Book of abstracts, 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague 2009, 248 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Destription of ants (Hamenoptera: Formicidae) published by Czech myrmekologists, p. 43. – In: CEWiM 2009, 8.–10.10.2009 Fraueninsel Chiemsee, Abstracts and Participants, 61 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Pseudopolygynie u Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). – Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni, 26. november 2009 Bratislava, 11–12.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný (Formica picea) v Českém lese. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 6: 18–20.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Největší polykalická kolonie Formica foreli 1(Hymenoptera: Formicidae) v České republice (The largest polycalic colony of Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium, 7: 121–126.
 • MAZALOVÁ M., DVOŘÁK L., BEZDĚČKA P. & KURAS T. 2009: Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd (Hrubý Jeseník) (Bumblebees and cuckoo-bees (Hymenoptera: Apidae: Bombus) of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník). – Časopis Slezského Muzea, Opava (A), 58: 243–249.
 • WAGNER J., BAROŇ I, & BEZDĚČKA P. 2009: Pseudokrasové jeskyně flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, pp. 536–545. – In: Hromas J. (ed.): Jeskyně. Chráněná území ČR, svazek XIV. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 608 pp.
 • BENEDIKT S. & BEZDĚČKA P. 2010: Jan Roubal, život a dílo. – Toulky regionální minulostí, sv. 32, Chudenice, 63 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2010: První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-6-2010.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Umbrella species of ants in floodplain forest and main management measures for their biotopes, pp. 108–118. – In. Machar I. (ed.): Biodeversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech republic). – Universita Palackého v Olomouci, 227 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Rerum Naturalium 8: 43–46.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Sekáči rodu Paranemastoma v České a Slovenské republice, p. 36. – In: Bryja J. & Zasadil P. (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010, 277 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains), pp. 47–54. – In: Trávníček D. & Šušolová J. (eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: First record of Pyramica baudueri (Emery, 1875) (Hymenoptera: Formicidae) from Bulgaria. – Myrmecological News 13: 1–2.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci (Ants in the collections of the Regional Museum in Olomouc). – Acta Rerum Naturalium 8: 51–54.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska (Ants in the collections of the Museum of Kroměřížska district). – Acta Rerum Naturalium 8: 47–50.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 1 (Faunistic records from western Bohemia – 1), Myrmica vandeli Bondroit, 1920. – Západočeské entomologické listy, 1: 22. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 11-5-2010.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 43–44.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Formica pressilabris v České republice, pp. 36–37. – In: BRYJA J. & ZASADIL P. (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010, 277 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci (Formicidae) Bílých a Bielych Karpat (Ants (Formicidae) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains), pp. 55–105. – In: Trávníček D. & Šušolová J. (eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11.VI. 2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: 150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR. – Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 17–19. 6. 2010, Mikulov. – In: Dvořák L. & Straka J. (eds): Blanokřídlí v českých (sic)zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, 17.–19. června 2010: 1–2.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Ohrožené druhy mravenců rodu Formica Českomoravské vrchoviny. – Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, 8. 12. 2010. Program semináře: 3–4.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: „Myrmekologická rezervace“ u Mohelna Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, 8. 12. 2010. Program semináře: 4.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Orlického muzea v Chocni. – Acta Rerum Naturalium 9: 91–93.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách (The black bog ant (Formica picea) in Central Bohemia). – Bohemia centralis, Praha, 30: 115–120.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Je mravenec rašelinný glaciálním reliktem?, pp. 37–38. – In: Bryja J. & Zasadil P. (eds): Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010, 277 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Nízká úroveň vnitrodruhové agrese u mravence rašelinného Formica picea (Nylander, 1846), p. 20. – In: Kršková L. & Olexová L. (eds): 37. etologická konferencia Smolenice, 15.–17. november 2010, program a abstrakty, 96 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Formica pressilabris (Hymenoptera: Formicidae) – confirmed occurrence in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 95(2): 29–35.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Stanovištní nároky mravence rašelinného – Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). – Přednáška + abstrakt, Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 17–19. 6. 2010, Mikulov. – In: Dvořák L. & Straka J. (eds): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, 17.–19. června 2010: 3.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci jako bioindikátory. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, 8. 12. 2010. Program semináře: 4.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) na Českomoravské vrchovině. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, 8. 12. 2010. Program semináře: 4.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Nové nálezy mravence rašelinného – Formica picea na Českomoravské vrchovině (New findings of the black bog ant – Formica picea in the Bohemian-Moravian Highlands (the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 9: 95–98.
 • MACEK J., STRAKA J., BOGUSCH P., DVOŘÁK L., BEZDĚČKA P., & TYRNER P. 2010: Blanokřídlí České republiky I., žahadloví. – Academia Praha, 524 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Prvonálezy ve fauně sekáčů (Opiliones) České republiky (The first findings in the fauna of harvestmen (opiliones) of the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 11: 101–104.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko (Leiobunum limbatum – a new harvestman (Opiliones) for Slovakia. – Folia faunistica Slovaca 16 (1): 31–34.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: First record of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in Slovakia. Folia Faunistica Slovaca, 16 (2): 71–72.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Potřebují mravenci management mokřadních lokalit? – p. 88. In. Sborník referátů Mokřady a klimatická změna, Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Blansko, 2.–5. února 2011, 127 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – p. 35. In.: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011, 282 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Nové, zapomenuté a málo užívané metody sběru mravenců. – Pp. 3. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice 16.–17. června 2011“, 15 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Rozšíření mravence Formica lugubris v České republice (Distribution of ant Formica lugubris in the Czech Republic). – Formica, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců 13: 9–12.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K.: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí. Ants in the collections of Czech, Moravian and Silesian museums. – Muzeum Vysočiny Jihlava, 147 pp.
 • BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., HOLEC M. & ROUŠAR A. 2011: Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku (Trogulus closanicus – a new harvestmen (Arachnida: Opiliones) for the Czech Republic). – Klapalekiana, 47: 1–3.
 • BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., VEPŘEK D. & PŘIDAL A. 2011: Žahadloví blanokřídlí vybraných lokalit Zdounské brázdy. – Pp. 1. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice 16.–17.června 2011“, 15 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Ochrana mravence rašelinného – Formica picea Nylander, 1846 v České republice. – p. 100. In. Sborník referátů Mokřady a klimatická změna, Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Blansko, 2.–5. února 2011, 127 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Největší známé komplexy Formica rufa. – p. 36. In.: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011, 282 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Unikolonialita a superkolonialita u neinvazivních druhů mravenců. – Pp. 2. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice 16.–17. června 2011“, 15 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: First records of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) (96) 1: 193–197.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: The two largest known aggregations of mound building wood ants Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae) (Dvě největší známé agregace hnízd lesních mravenců Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Rerum Naturalium 11: 105–108.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli a Formica pressilabris. Endangered onforest Formica ants. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli and Formica pressilabris. –Muzeum Vysočiny Jihlava, 161 pp.
 • NEDVĚD O., PEKÁR S., BEZDĚČKA P., LÍZNAROVÁ E., ŘEZÁČ M., SCHMITT M. & SENTENSKÁ L. 2011: Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56: 539–550.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae). Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae). – Formica 14: 1–12.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011. Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011. – Západočeské entomologické listy 3: 10–13.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) ve středních Čechách. Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) in Central Bohemia. – Západočeské entomologické listy 3: 30–31.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) mokřadních biotopů na lokalitách Pístovské mokřady, Rančířovský Okrouhlík a Popický rybník. – Acta Rerum Naturalium, 13: 67–70.
 • DVOŘÁK L. & BEZDĚČKA P. 2012: Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České Republice. Current knowledge on distribution of scorpion-fly Panorpa cognata Rambur, 1842 in the Czech Republic. – Západočeské entomologické listy 3: 44–48.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Aktualizovaný seznam mravenců České republiky. Updated list of the ants of the Czech Republic. – Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky – Třebíčsko 1.–3. června 2012, 7–12.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Radostné počátky naší „myrmekomykologie“. Joyful beginnings of our myrmecomycology. – Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky – Třebíčsko 1.–3. června 2012, 13–14.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci jako indikátory. Ants as indicators. – Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky – Třebíčsko 1.–3. června 2012, 15.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Návrh na změnu postavení mravenců podrodu Coptoformica v Červeném seznamu ČR. A proposal to change the status of Coptoformica ants in Red list of ants of the Czech Republic. – Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky – Třebíčsko 1.–3. června 2012, 16.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborum plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) in the Czech Republic. – Acta Rerum Naturalium, 15: 105–106.
 • BEZDĚČKA P. 2013: sekáči. – in p. 297: Karpaš R. Jizerské hory – o rašeliništích, květeně a zvířeně. – Nakladatelství RK, Liberec, 440 pp.
 • BEZDĚČKA P. & Bezděčková K. 2013: sekáči Pobečví. – Pp. 109–110. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČsOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.
 • BEZDĚČKA P. & Bezděčková K. 2013: Mravenci Pobečví. – Pp. 139–140. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.
 • BEZDĚČKA P. & Bezděčková K. 2013: Zajímavé a atypické nálezy našich mravenců (Hymenoptera: Formicidae). – Konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 9. setkání“ 13.–16. června 2013 Chřibská.
 • BEZDĚČKA P. & Těťál I. 2013: Cardiocondyla elegans Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae) – nový mravenec pro Slovensko. – Folia Faunistica slovaca, 18 (3): 339–342.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) evropsky významných lokalit Rybníky u Rudolce a Znětínské rybníky (Kraj Vysočina). Ants of sites of Community Importance rybníky u Rudolce and Znětínské rybníky (district of Kraj
 • Vysočina, Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium, 15: 97–101.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Myrmekocenózy slatinných biotopů na Českomoravské vrchovině. – Konference „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 9. setkání“ 13.–16. června 2013 Chřibská.
 • HOLUŠA J., DVOŘÁK L., HOLÝ K., BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2013: Blanokřídlí (Hymenoptera). – Pp. 285–293. In. Roháček J., Ševčík J. & Vlk R.: Příroda slezska. Slezské zemské muzeum Opava, 480 pp.
 • HEJKAL J., MICHÁLEK J., SYCHRA J., BEZDĚČKA P., DVOŘÁK D., MALENOVSKÝ I., MELICHAR V. & UHLÍK P. 2014: Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153–184.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2014: Mravenci v zahradách a sadech – pomocníci nebo škůdci? – Veronica 2014/ 3: 26–27.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2014: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) lokality Nad Svitákem. – Acta Rerum Naturalium, 17: 65–68.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2015: Mravenci (Formicidae) CHKO Bílé Karpaty. Pp. 6–7. – In: Bezděčka P. & Holý K. (eds.) 2015: Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 11, sborník z konference, Radějov, 11.–13. června 2015, 30 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2015: Nález mravence Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. The finding of Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) in the Bohemian-Moravian Highlands (District of Vysočina, Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 18: 65–68.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2015: Myrmekofauna minerotrofních rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Pp. 8. – In: Bezděčka P. & Holý K. (eds.) 2015: Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 11, sborník z konference, Radějov, 11.–13. června 2015, 30 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P. & MACHAR I. 2015: Co (ne) víme o myrmekofauně Peru? – p. 43 in Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2015, 299 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P. & MACHAR I. 2015: A checklist of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Peru. – Zootaxa 4020 (1): 101–13.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Stručný nástin mravenčích poměrů širšího Olomoucka se zvláštním zřetelem k myrmekofauně devonských vápenců u Grygova, Hněvotína a Čelechovic na Hané. – Pp. 6–8 in Mazalová M. & Kuras T.: Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 12. setkání, Sborník abstraktů z konference konané ve dnech 10. až 12. června 2016 v Horce nad Moravou, 28 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2016: Seznam mravenců Kraje Vysočina. – Pp. 9 in Mazalová M. & Kuras T.: Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 12. setkání, Sborník abstraktů z konference konané ve dnech 10. až 12. června 2016 v Horce nad Moravou, 28 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2016: Dlouhodobé změny společenstev mravenců hadcové stepi u Mohelna. Pp. 34. – In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2016.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2016: Zajímavé nálezy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) z České republiky. Interesting records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Czech Republic. – Acta Rerum Naturalium, 19: 23–25.
 • KVAMME T., BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2016: Interesting records of ants and Lasius alienus (Förster, 1850) (Hymenoptera, Formicidae) presented new to Norway. – Norwegian Journal of Entomology, 63: 159–163.
 • BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. 2017: Opiliones. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates).
 • BEZDĚČKA, P., BEZDĚČKOVÁ, K. & KVAMME, T. 2017: Revised checklist of Nordic harvestmen (Opiliones) with five species new to Norway. Arachnologische Mitteilungen 54: 59–62.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2017: Seznam mravenců (Hymenoptera: Formicidae) Kraje Vysočina. List of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Kraj Vysočina region (Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 20: 53–64.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2017: Vliv spontánního zarůstání rašelinišť na společenstva mravenců (Hymenoptera: Formicidae). Poster, konference Zoologické dny. 9–10. 2.2017, Brno.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2017: Potravní strategie mravence rašelinného (Formica picea). Poster, 44. konference ČaSEtS. 22.–25.11.2017, Jihlava.
 • BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P., MACEK J. & MALENOVSKÝ I. 2017: Catalogue of type specimens of ants (Hymenoptera: Formicidae) deposited in Czech museums. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57 (1): 295–308.
 • BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. & WERNER P. 2017: Formicidae. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates).
 • BEZDĚČKA P. 2018: Schránky měkkýšů, jako příležitostné úkryty mravenců. – Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku, 14. ročník. Zborník abstraktov z konferencie konanej 7.–10. 6. 2018 v Komárne: 8.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2018: Sekáči (Opiliones) Českomoravské vrchoviny. – Zoologické dny 2018, Praha, 8.– 9.2.2018. Sborník abstraktů z konference: 41.
 • BEZDĚČKA P. & TAJOVSKÝ K. 2018: Sekáči (Opiliones) CHKO Brdy. – Bohemia centralis 34:149–159.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2018: Zoogeografická skladba myrmekofauny Českomoravské vrchoviny. – Zoologické dny 2018, Praha, 8.–9.2.2018. Sborník abstraktů z konference: 41.
 • HOLÝ K., BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2018: Occurrence of Ogkosoma cremieri Romand (Ichneumonidae: Hybrizontinae) in the Czech Republic with notes on adult behaviour. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102(2): 139–143.
 • TAJOVSKÝ K., PIŽL V., RŮŽIČKA V., JUST P., ŠŤÁHLAVSKÝ F., BEZDĚČKA P., KOCOUREK P. 2018: Terestričtí bezobratlí Chráněné krajinné oblasti Brdy – výsledky prvních monitorovacích průzkumů Lumbricidae, Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda. – Zoologické dny 2018, Praha, 8.–9.2.2018. Sborník abstraktů z konference: 214.
 • WERNER P., BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. & PECH P. 2018: An updated checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of the Czech Republic Aktualizovaný seznam mravenců (Hymenoptera, Formicidae) České republiky. – Acta Rerum Naturalium 22: 5–12.
 • BEZDĚČKA P., KOVAŘÍK P., MACHAR I. & POPRACH K. 2019: Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecé¬ze olomoucké. – Univerzita Palackého Olomouc, 56 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2019: Využívání a monopolizace potravních zdrojů mravencem rašelinným – Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). – Pp. 31–32, in: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (eds): Zoolo¬gické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.–8. února 2019, 240 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2019: Ochrana superkolonie mravenců Formica foreli na lokalitě Jemnické cvičiště. – 8 p., in: Astapenková A. & Bogusch P.:Blanokřídlí v Českých ze¬mích a na Slovensku, Sborník abstraktů z konference konané 30.5.–2.6.2019 v Hradci Kálové, 18 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2019: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) bývalého vojenského prostoru Jemnice. Ants (Hymenoptera: Formicidae) of the former military training ground of Jemnice (Czech Republic, district of Kraj Vysoči¬na). – Acta rerum naturalium, Jihlava, 23: 43–46.
 • LAUTERER P., BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2019: Mravenci, – Pp. 318–321. In: Kolibáč J, Hudec K., Laštůvka Z. & Peňáz M. (eds). – Pří¬roda České republiky, průvodce faunou. – Academia Praha, 466 pp.