Pavel Bezděčka

Narodil jsem se v Praze v červenci 1952.
Bydlel jsem v různých destinacích, nejdéle v Olomouci (kde jsem prožil dětství a dospívání), v Uherském Hradišti (sensu lato) a v Jihlavě.
Vzdělání jsem dosáhl nevýznamného a lepší už to nebude.
Nicméně jsem pracoval v mnoha profesích, například jako asistent ve veterinární nemocnici, geolog v uranovém dole, zootechnik v zemědělském nákupu, školkař a lesní technik na polesí, vedoucí výcvikového střediska dřevorubců, asistent ve šlechtitelském výzkumáku, asistent v lesnickém výzkumáku, šéf výrobny krmiv, referent okresního úřadu, zoolog ve státní ochraně přírody, kurátor zoologických sbírek a entomolog v muzeu. Za zmínku snad stojí i řada pracovních dohod se třemi univerzitami, ale také jsem se uplatnil jako dělník, zahradník, uklízečka a noční hlídač, což nijak nebránilo mému členství v několika vědeckých společnostech a v několika redakčních radách.
K mým základním zájmům patří zoologie bezobratlých, cestování, fotografování, kresba, malování (zejména computer painting), psaní pro děti i dospělé, a zejména postupná sebelikvidace mnoha rafinovanými způsoby.
Zoologii a kreslení se věnuji od dětství. Psaní, fotografování či malování od puberty a počítačové malbě teprve pár let.

Jsem členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny (SVUV).
Jsem zapsán v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů České republiky.