Bibliografie ostatní

Bibliografie populárních a populárně naučných prací od roku 1983
Zde najdete citace mých populárně naučných a různých jiných příspěvků, pokud jsem byl ještě schopný je dohledat. Bohužel se nejedná o zcela úplný seznam.

 • BEZDĚČKA P. 1983: O vyrušování a ničení lesních mravenců. – Nika, Praha, 4: 12-13.
 • BEZDĚČKA P. 1983: Lesní mravenci na lokalitě Alfredka. – Naší přírodou, Praha, 2: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 1983: Lesní mravenci v číslech. – Naší přírodou, Praha, 9: 3-4.
 • BEZDĚČKA P. 1983: Výzkum, ochrana a využití lesních mravenců v Evropě. – Naší přírodou, Praha, 7: 7-8.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 1. Postavení lesních mravenců v lesním společenstvu. – Lesnická práce, Praha, 3: 139-140.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 2. Význam lesních mravenců. – Lesnická práce, Praha, 4: 178-180.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 3. Biologie lesních mravenců. – Lesnická práce, Praha, 5: 231-233.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 4. Hnízda lesních mravenců. – Lesnická práce, Praha, 7: 326-328.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 5. Druhy lesních mravenců a jejich rozšíření. – Lesnická práce, Praha, 9: 426-428.
 • BEZDĚČKA P. 1984: Lesní mravenci. 6. Ochrana lesních mravenců. – Lesnická práce, Praha, 10: 468-470.
 • BEZDĚČKA P. 1984: K ochraně dalších druhů mravenců, 1. část. – Nika, Praha, 6: 17-18.
 • BEZDĚČKA P. 1984: K ochraně dalších druhů mravenců, 2. část. – Nika, Praha, 9: 19-20.
 • BEZDĚČKA P. 1985: Lesní mravenci. 7. Historie a současnost výzkumu lesních mravenců. – Lesnická práce, Praha, 3: 132-133.
 • BEZDĚČKA P. 1989: Mravenci. – pp. 187. In: Rybář P. (ed.): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. – Kruh, Hradec Králové, 326 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1990: Nové nálezy gynandromorfních mravenců v ČSFR. – Živa, Praha, 3: 123.
 • BEZDĚČKA P. 1991: Etika je když… – Zpravodaj západočes. pob. Čs. spol. ent., Series carabidologica, 1: 5-6.
 • BEZDĚČKA P. 1991: Dřevorubci z mravenišť. – ABC mladých techniků a přírodovědců, Praha, 36, 2: 14-15.
 • BEZDĚČKA P. 1991: Dřevorubci z mravenišť, 2. část. – ABC mladých techniků a přírodovědců, Praha, 36, 4: 6-7.
 • BEZDĚČKA P. 1992: Začal boj o duše?. – Veronica, Brno, 2: 6.
 • BEZDĚČKA P. 1992: Realizace D-O-L o krůček blíž (zpráva o založení SPPPP). – Veronica, Brno, 3: 8-12.
 • BEZDĚČKA P. 1992: Výzva k ochraně Pomoraví. – Veronica, Brno, 3: 12-13.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Křižák pruhovaný – nový pavouk ve fauně Bílých Karpat. – Veronica, Brno, 1: 23.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Slovácký Švejk – Jožka Pochylý. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 18-21.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část první: Pohled zpět. – Zpravodaj města Uherské Hradiště., 1: 22.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část druhá: Křižovatka života. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 19.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část třetí: Lužní lesy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 17.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část čtvrtá: Jezera. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 19.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Křižák pruhovaný – nový pavouk ve fauně Bílých Karpat. – Veronica, Brno, 1: 23.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část pátá: Břehule. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5: 21.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část šestá: Cihelny. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 6: 22.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Sladkovodní měkkýši Moravy. – Slovácké noviny, Uh. Hradiště, 22: příloha.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Páskovky. – Slovácké noviny, Uh. Hradiště, 23: příloha.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Měkkýši odstavených ramen Moravy. – Slovácké noviny, Uh. Hradiště, 25: příloha.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Měkkýši ostrožských jezer. – Slovácké noviny, Uh. Hradiště, 26: příloha.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část sedmá: Ramena řeky Moravy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 7: 21.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část osmá: Modlící se loupežník. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 19.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Mnohonožci periodických tůní. – Slovácké noviny, Uh. Hradiště, 31: příloha.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část devátá: Óda na duby. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 9: 19.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část desátá: Chřibské lesy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 19.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část jedenáctá: Mravenčí města. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 11: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1994: Příroda Uherskohradišťska, část dvanáctá: Evropský rok ochrany přírody a my. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 12: 20.
 • BEZDĚČKA P. 1995: Znáte křižáka pruhovaného? – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 1: 22.
 • BEZDĚČKA P., Rašticová B. 1995: Ohlédnutí za výstavou Příroda Uherskohradišťska. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě Berchtold (25.10.1781-3.4.1876). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 1996: K současnému stavu přírodovědného průzkumu jihovýchodní Moravy. – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 1: 4-7.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Devadesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc. – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 1: 108-109.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Mravenci Slovenska (Hymenoptera: Formicidae). – Entomofauna Carpathica, 8: 108-114.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Co je to druh. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 3: 18.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Život v lomech. – Zpravodaj z Kopanic, Starý Hrozenkov, 9.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Arachnologové v Karpatech. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., zvláštní číslo: 8-9.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Omezení lovu drobné zvěře. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 4: 15.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Havrani. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 19-20.
 • BEZDĚČKA P. 1996: 29. únor – den na víc. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 1.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Břečťan přehlížený. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Rok činnosti Přírodovědného klubu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 22.
 • BEZDĚČKA P. 1996: První jarní den. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 1.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Sovy ve městě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 14-15.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Z biologie potkanů. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 15-16.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Uherské Hradiště-Sady, církevní centrum Velké Moravy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 12.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Památná stromořadí na březích řeky Moravy, lípy a jerlíny. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 15-16.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Rorýsi. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 14.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Netopýři. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 14-15.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Chvála podzimu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 1.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Ježci ve městě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 14.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Šelmy ve městě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 11: 22.
 • BEZDĚČKA P. 1996: Publikace Přírodovědného klubu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 12: 21.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Fauna jihovýchodní Moravy. – Slovácké Muzeum v Uh. Hradišti, 118 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Fauna Bílých Karpat. – pp. 17-40. In: Janík J. (ed.): Biosférické rezervace České republiky, Empora, Praha, 84 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Entomologické dny. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 3: 4.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Hrdličky. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 15.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Zima na Moravě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 17.
 • BEZDĚČKA P. 1997: První květy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 1997: První a poslední duben je apríl. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 1.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Mravenci ve městě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Život pod lampami. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 7: 17.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Potopa. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 27.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Ještě jednou k potopě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 9: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Komáři. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 1997: Zimní meditace. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 12: 12-13.
 • BEZDĚČKA P. 1998: RNDr. Josef Hubáček (31.12.1916-18.6.1992). – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 2-4.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Otakar Fiala – významný regionální myrmekolog. – Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 122-123.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Podušťák jižní. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 2: 17.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Užovka stromová. – Bílé Karpaty, Veselí n. M., 4: 17.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Zamyšlení nad pavučinou. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 14.
 • BEZDĚČKA P. 1998: O počasí a přírodních znameních. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 1998: O cvrčcích. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 17-18.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Velké objevy po velké vodě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 1998: O jaře trošku nevesele. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 1998: Duhové počasí. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 6: 22-23.
 • BEZDĚČKA P. 1998: O hadech a zmijích zvlášť. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Současný stav průzkumu vážek Bílých Karpat. – Vážky 1999 – Sborník z mezinárodního semináře, ČSOP, Vlašim, 69-72.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Profesor František Klvaňa. – Sborn. Přírodov. klubu v Uherském Hradišti, 4: 3-5.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Zvířena. – pp. 29-42. In: Nekuda V. (ed.): Veselsko. – Vlastivěda moravská, řada topografická, 66. sv., Muzejní a vlastivědná spol, Brno, 590 pp.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Poznámka ke sklenobýlu. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 2: 16.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Znáte vážky?. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 2: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Ploskoroh pestrý. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 21.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Znáte šestinohé ochránce lesa?. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 22-23.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Mapování lesních mravenců – výzva. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 23.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Co nevíte o blechách. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Na Hromnice hibernace? – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O bacilech a bakteriích vůbec. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 23-24.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O předjaří, touze a toulání. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4:24-25.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O pejskách. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5:27-29.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Zeptejte se v Africe! – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 6: 31-32.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O pesimismu a realitě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 7: 24-25.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Okurková sezóna. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O sarančatech nejen stěhovavých. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 9: 30-31.
 • BEZDĚČKA P. 1999: O molech a něco navíc. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 27-28.
 • BEZDĚČKA P. 1999: Příroda v listopadu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 11: 28-29.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Příroda slovem a obrazem. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1: 22-23.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Broučkař nebo detektiv? – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 2: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O biologii vší, tyfu a historii. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 3: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Co skrývají hálky. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 1: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O duhových rybkách. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 6: 27-28.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Papírová hnízda. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Jak zimuje společenský hmyz. – Bílé Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 4: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O jarním úklidu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 4: 29.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Květnová krajina. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5: 1.
 • BEZDĚČKA P. 2000: Ukradená krajina. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 5: 26.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O královně. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8: 17-18.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O hysterické kosici. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 9: 18-20.
 • BEZDĚČKA P. 2000: S říjnem přichází podzim. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 1.
 • BEZDĚČKA P. 2000: O topinamburech hlíznatých. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, 10: 20.
 • BEZDĚČKA P., ČOUPEK J., GALUŠKA L., POJSL M. TARCALOVÁ L. 2000: Staré Město v proměnách staletí. – Staré Město, 412 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Nezveřejněné rukopisy Ladislava Krejcárka (Non-published manustcripts by Ladislav Krejcárek). – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 6: 184-186.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. – SCHKO ČR Praha, 2 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2001: O téměř zapomenutých štěnicích. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 2001: O starých stromech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, duben: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Ukradená krajina. – Krása našeho domova, Praha, 43, jaro: 17.
 • BEZDĚČKA P. 2001: O samotářských včelách. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, květen: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 2001: O všelikém nebezpečenstvu a hlavně o klíšťatech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, červen: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Lišaj nebo kolibřík. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, červenec: 17.
 • BEZDĚČKA P. 2001: O vosách a jejich hnízdech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, srpen: 17-18.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Příroda kolem nás aneb nejsme tu sami. – Ročenka Zpravodaje města Uh. Hradiště 2001, 56 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2001: Zoologický seminář. – Bílé, Biele Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 4: 4-5.
 • BEZDĚČKA P., HAUSEROVÁ Š., JONGEPIER J. W., KUČERA Z. & PALIČKOVÁ M. 2001: Chráněná území okresu Hodonín. – Okr. úřad Hodonín, 64 pp.
 • BEZDĚČKA P. & TRÁVNÍČEK D. 2001: Ladislav Krejcárek (24.2.1904-6.7.1982). – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 6: 7-8.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Zimní příhody. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, únor 2002: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Tajemství spirál. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, duben 2002: 15-16.
 • BEZDĚČKA P. 2002: O zemských červech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, květen 2002: 18-19.
 • BEZDĚČKA P. 2002: O červivění hub. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, říjen 2002: 25.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Oživené omítky. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, listopad 2002: 23.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Chránění motýli Bílých Karpat. – ČSOP Bílé Karpaty Veselí n. M., 2 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2002: Našli jste zraněného živočicha?. – Bílé, Biele Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 4: 19.
 • BEZDĚČKA P., JONGEPIER J. W. & JONGEPIEROVÁ I. 2002: CHKO Bílé Karpaty. – pp. 243-319. In: Mackovčin P., Jatiová M. a kol.: Chráněná území ČR, Zlínsko, svazek II., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp.
 • HRABEC, J., TRÁVNÍČEK D. & BEZDĚČKA P. 2002: MUDr. Alois Richter. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 7-8.
 • BAŠČAN M., BEZDĚČKA P., JILÍK J. & ŽIŽLAVSKÝ B. 2003: Chřiby záhadné a mytické. – Nakladatelství Futuro, Uh. Hradiště, 94 pp.
 • BAŠČAN M., BEZDĚČKA P., JILÍK J. & ŽIŽLAVSKÝ B. 2003: Chřiby záhadné a mytické 2. – Nakladatelství Futuro, Uh. Hradiště, 113 pp.
 • BAŠČAN M., BEZDĚČKA P., JILÍK J. & ŽIŽLAVSKÝ B. 2003: Chřiby záhadné a mytické, 3. díl. – Nakladatelství Futuro, Uh. Hradiště, 113 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Mravenec lužní, živý klenot jižní Moravy. – National Geographic, 11: 71.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Ochmet není jmelí. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, leden: 16.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Našli jste zraněné zvíře?. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, leden: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O masožravé hlívě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, únor: 19.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Tesařík skladištní. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, únor: 20.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Zajímavá pozorování – tentokrát o kachnách. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 22-23.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Mlži řeky Moravy. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 23.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O jepicích a jepičím životě. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, červen: 23-24.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O životě netopýrů. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, červen: 24.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O jedné veliké kutilce. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, srpen: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Puklinové jeskyně bývají útočištěm netopýrů. – Slovácké noviny, 13/65, 60: 15.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O rusech (s malým er). – Zpravodaj města Uherské Hradiště, září: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2003: Vliv oteplování na naši faunu. – Bílé, Biele Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2003: O celících a zlatobýlech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, říjen: 19-20.
 • BAŠČAN M., BEZDĚČKA P., JILÍK J. & ŽIŽLAVSKÝ B. 2004: Chřiby záhadné a mytické, 4. díl. – Nakladatelství Futuro, Uh. Hradiště, 113 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2004: Natura 2000 a Uherské Hradiště. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, leden: 25-26.
 • BEZDĚČKA P. 2004: Natura 2000 a Uherské Hradiště, 2. část. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, únor: 24.
 • BEZDĚČKA P. 2004: Natura 2000 a Uherské Hradiště, 3. část. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 2004: Dubnová vzpomínka na botanika Bedřicha Berchtolda. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, duben: 18.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Problémy s bobry. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 22-23.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Ondatry slaví sto let. – Bílé, Biele Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 2: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Sté výročí ondatry pižmové. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, květen: 23-24. 
 • BEZDĚČKA P. 2005: O medvědech a lidech, 1. část – Zpravodaj města Uherské Hradiště, srpen: 23-24.
 • BEZDĚČKA P. 2005: O medvědech a lidech, 2. část. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, září: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 2005: Výzkum bělokarpatské fauny. – Bílé, Biele Karpaty, Časopis moravsko-slovenského pomezí, Veselí n. M., 3: 7-8.
 • BEZDĚČKA P. 2005: O medvědech a lidech, 3. část. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, říjen: 15-16.
 • BEZDĚČKA P. 2005: O houbách chráněných aneb ohlédnutí za houbařskou sezónou. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, listopad: 14-15.
 • BEZDĚČKA P. 2006: O loupeživých kormoránech. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, leden: 19-20.
 • BEZDĚČKA P. 2006: O životě na sněhu. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, únor: 21-22.
 • BEZDĚČKA P. 2006: O čemeřicích a dřínu, tedy o předjaří. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, březen: 16-17.
 • BEZDĚČKA P. 2006: O stínkách a svinkách, tvorech stínomilných. – Zpravodaj města Uherské Hradiště, duben: 15-16.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci. – pp. 116-117. In: Reiter A. (ed.): Přírodovědné zajímavosti Znojemska. Jihomoravské muzeum Znojmo, 199 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2008: Mravenec Formica lugubris Zetterstedt, 1840. – pp. 22. In.: Kučera A. et al. Horské smrčiny (Světem šumavské přírody). – NP a CHKO Šumava, 26 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku. – Bezděz, Vlastivědný sborník Českolipska 17:161-173.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Harmonia – nové slunéčko v naší přírodě. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 1: 25-28.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Ad Harmonia. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 2: 38.
 • BEZDĚČKA P. 2009: O sarančatech nejen stěhovavých. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 3: 27-29.
 • BEZDĚČKA P. 2009: Tajemní a zajímaví nájemníci. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 3: 32-34.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 2. Mravenec podhorní Formica lugubris. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 2: 29-31.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 3. Mravenec pastvinný Formica exsecta. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 3: 24-26.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 4. Mravenec pařezový Formica truncorum. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 36-37.
 • BEZDĚČKA P. & RAŠTICOVÁ B. (eds) 2009: Mařatice – Rochus významná přírodní lokalita Evropy. – Vydalo Město Uherské Hradiště, 72 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Zemřel Zdeněk Šesták (1932-2008), Zdeněk Šesták died (1932-2008). – Acta Rerum Naturalium 6: 51-52.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 1. Mravenec rašelinný Formica picea. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 1: 29-30.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Rašelinné oko Bejčina. – Přibyslavský čtvrtletník, 8, 4: 34-35.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný (Formica picea) v Českém lese. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 6: 18-20.
 • WAGNER J., BAROŇ I, & BEZDĚČKA P. 2009: Pseudokrasové jeskyně flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. – pp. 536-545. In.: Hromas J. (ed.): Jeskyně. Chráněná území ČR, svazek XIV. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 608 pp.
 • BENEDIKT S. & BEZDĚČKA P. 2010: Jan Roubal, život a dílo. – Toulky regionální minulostí, sv. 32, Chudenice, 63 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7-8: 40-42.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Opravdu musí skřivánek vrznout? – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: 28-29.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Žluťásek řešetlákový. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: 32-33.
 • BEZDĚČKA P. 2010: O vosách a jejich hnízdech. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 2: 32-34.
 • BEZDĚČKA P. 2010: O hadech a zmijích zvlášť. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 2: 35-36.
 • BEZDĚČKA P. 2010: O červivění hub. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 3: 30-31.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7-8: 43-44.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 6. Mravenec černolesklý Lasius fuliginosus. – Přibyslavský čtvrtletník 2(2010): 30-31.
 • BEZDĚČKA P., NOVOTNÝ V. & JONGEPIEROVÁ I. 2010: Vzpomínka na Leoše Klimeše. – Živa, 1: VI-VIII.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 5 – mravenec luční Formica pratensis. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: 26-27.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 7 – mravenec žlutý Lasius flavus. – Přibyslavský čtvrtletník, 9, 3: 28-29.
 • BEZDĚČKA P. 2010: Photographia natura 2010. – Museum Factum, 0, 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Příroda v březnu. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Kdo to byl Edvard Herold. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 15-17.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Křehká poselství jara. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 20-23.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Osud ondatry pižmové. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Zamyšlení o jarním neklidu a toulání. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 32-34.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 9. Otročící mravenci podrodu Serviformica. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: 24-25.
 • BEZDĚČKA P. 2011: O zemských červech. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: 22-24.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Skromný velikán. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: 25-27.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 10. Mravenec obrovský Camponotus herculeanus. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: 24-25.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Oživené omítky. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 3: 32-33.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Zamyšlení o houbách a houbařích. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 3: 40-42.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 11. Naši nejobyčejnější mravenci Lasius niger a Lasius platythorax. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 3: 34-35.
 • BEZDĚČKA P. 2011: O dobrých skutcích. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: 11.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Obr mezi trpaslíky. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: 32-33.
 • BEZDĚČKA P. 2011: O kaprech nejen vánočních. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: 36-38.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Domečky pro včelky samotářky, aneb kterak se zabavit, pomoci přírodě a mít z toho prospěch. – Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: 41-46.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Mravenci Přibyslavi a okolí 12, Lesní mravenci (Formica rufa a Formica polyctena). – Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: 34-35.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Výstava fotografií „Jihlavské obrázky“. – Museum Factum, 1, 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Ohlédnutí za loňskou fotosoutěží Photographia Natura 2010. – Museum Factum, 1, 1: 4.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Výzkum vzácných druhů mravenců z rodu Formica. – Museum Factum, 1, 2: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Fotografická soutěž Photographia Natura 2011. – Museum Factum, 1, 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Publikujeme (leden až září 2011). – Museum Factum, 1, 3: 8-9.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Objev parazitické houby Rickia wasmannii Cavara, 1899. – Museum Factum, 1, 3: 9.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Muzejní slovník, 1. část. – Museum Factum, 1, 3: 10.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Zimní meditace. – Museum Factum, 1, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Kdo vyhrál 8. ročník naší fotosoutěže? – Museum Factum, 1, 4: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Muzejní slovník, 2. část. – Museum Factum, 1, 4: 6.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Houby – hubky – houbičky. – Museum Factum, 1, 4: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2011: Publikujeme (říjen až prosinec 2011). – Museum Factum, 1, 4: 8-9.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Karel Starý – zapomenutý přírodovědec a spisovatel z Vepřové. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 24-25.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Evropský pavouk roku na Přibyslavsku. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 30-31.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 13 – Bodaví mravenci rodu Myrmica. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 32-33.
 • BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Bobr evropský na Přibyslavsku. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 38-41.
 • BEZDĚČKA P. 2012: O stínkách a svinkách, tvorech stínomilných. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. 2012: O jepicích a jepičím životě. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 28-29.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 14 – Mravenci rodu Tetramorium. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 30-31.
 • BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Plazi na Přibyslavsku. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 32-35
 • BEZDĚČKA P. 2012: O levanduli lékařské. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 36-37.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 15 – Mravenec farao (Monomoriun pharaonis). – Přibyslavský čtvrtletník 3-4: 33-34.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Exotické vánoční pochoutky. – Přibyslavský čtvrtletník 3-4: 38-43.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Noční přelety nad Přibyslavskem. – Přibyslavský čtvrtletník 2: 11-14.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Zamyšlení o Vánocích, zimě a hibernaci. – Přibyslavský čtvrtletník 3-4: 44-45.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Třicet let Programu Formica. Thirty years of Formica Program. – Formica 14: 13-16.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Třicáté výročí vyhlášení Akce Formica. – Krása našeho domova 12 (54): 2-4.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Top exponát. – Museum Factum 2 (2): 5.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Z preparační dílny 1. Preparace hmyzu. – Museum Factum 2 (2): 11.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Baječné Peru. – Museum Factum 2 (4): 3.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Ohlédnutí za Photographia Natura 2012. – Museum Factum 2 (4): 4.
 • BEZDĚČKA P. 2012: Photographia Natura 2013 – vyhlašení jubilejního ročníku. – Museum Factum 2 (4): 5.
 • BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVA K., JUŘIČKA J., MALY K. & ZIMOLA D. 2012: Nejvýznamnější objevy a nálezy za rok 2012. – Museum Factum 2 (4): 7.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Sekáči. – in p. 297: Karpaš R. Jizerské hory – o rašeliništích, květeně a zvířeně. – Nakladatelství RK, Liberec, 440 pp.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Jak vznikají dermoplastické preparáty. – Museum Factum, 2: 10.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Tajemství hálek. – Přibyslavský čtvrtletník, 2-3: 30-32.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Sítě křižáků – fenomén podzimu. – Přibyslavský čtvrtletník, 2-3: 33-34.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Tajemství hálek 2. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 34-35.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Editorial. – Museum Factum, 1: 2. BEZDĚČKA P. 2013: Mezinárodní výstava – Všichni jsme stvořeni z lásky. – Museum Factum, 1: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Výstava Photographia Natura 2012 zapůjčena do Horácké galerie. – Museum Factum, 1: 11.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Skončila velká umělecká výstava. – Museum Factum, 2: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Editorial. – Museum Factum, 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Photographia Natura 2013. – Museum Factum, 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Bývalá tvrz v Železných Horkách. – Přibyslavský čtvrtletník, 1: 20-21.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Bedřich Piskač – zmarněný talent z České Bělé. – Přibyslavský čtvrtletník, 1: 16-19.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Prosinec. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 11-12. BEZDĚČKA P. 2013: Ježíšek, děda Mráz a ti další. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 13-15.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Sněhuláci a jejich historie. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Vánoční stromy, stromečky a chvojky. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 28-30.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Photographia Natura 2013. – Museum Factum, 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2013: O prázdninách a dovolených. – Museum Factum, 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. & MAŠTERA L. 2013: 90 let amatérské fotografie v Jihlavě. – Museum Factum, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2013: S fotoaparátem za humny. – Museum Factum, 4: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Z muzejní kavárny i odjinud. – Museum Factum, 4: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Ohlédnutí za soutěží a výstavou Photographia Natura 2013. – Museum Factum, 4: 6.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Deset let Photographia Natura. – Museum Factum, 4: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2013: Muzejní slovník – 8. část. – Museum Factum, 4: 8.
 • VONIČKA P. & BEZDĚČKA P. 2013: Žahadloví blanokřídlí (Aculeata). – in pp. 334-339. Karpaš R. Jizerské hory – o rašeliništích, květeně a zvířeně. – Nakladatelství RK, Liberec, 440 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2013: Sekáči Pobečví. – Pp. 109- 110. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2013: Mravenci Pobečví. – Pp. 139-140. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.
 • BEZDĚČKA P., JUŘIČKA J. & ZIMOLA D. 2013: Prezentace výsledků našich výzkumů. – Museum Factum 2: 9.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Čtyřicet let od úmrtí Jana Bechyně. Forty years after death of Jan Bechyně. – Acta Rerum Naturalium, 15: 104.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Mravenci Přibyslavi a okolí 16 – Mravenci rodu Leptothorax. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 32-33.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Před čtyřiceti lety zemřel Jan Bechyně. – Přibyslavský čtvrtletník, 1: 24-25.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Mravenci Přibyslavi a okolí – 17. část: Lasius emarginatus. – Přibyslavský čtvrtletník, 2-3: 29.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2013: Mravenci Přibyslavi a okolí – 18. část: Přehled mravenců Přibyslavska. – Přibyslavský čtvrtletník, 4: 31-34.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Přírodou Srí Lanky. – Museum Factum 1: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Za příro­dou do podzemí. – Muse­um Factum 1: 8-9.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Publikační činnost pracovníků MVJ za rok 2013. – Museum Factum 1: 9-11.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Editorial. – Museum Factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Mouchy a surrealisums. – Museum Factum 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Karel Slimá­ček – Pohledy pod poklič­ku. – Museum Factum 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2014: František Dörfl – Výběr z tvorby. – Museum Factum 2: 8.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Pojednání o hbitěnkách. – Museum Factum 2: 10-11.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Photogra­phia Natura v roce 2014. – Museum Factum 4: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2014: O kopřivách zatracovaných i chvále­ných. – Přibyslavský čtvrt­letník 1-2: 36-39.
 • BEZDĚČKA P. 2014: O drátov­cích na bramborách. – Přibyslavský čtvrtletník 3: 31-33.
 • BEZDĚČKA P. 2014: Povídání o hbitěnce. – Přibyslavský čtvrtletník 3: 35-37.
 • HEJKAL J., MICHÁLEK J., SYCHRA J., BEZDĚČKA P., DVOŘÁK D., MALENOVSKÝ I., MELICHAR V. & UHLÍK P. 2014: Pře­hled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153-184.
 • BEZDĚČKA p. & BEZDĚČKOVÁ L. 2014: Mravenci v zahra­dách a sadech – pomocní­ci nebo škůdci? – Veronica 2014/ 3: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. & Charvátová E. 2014: Sbírka modelů hub. – Museum Factum 3: 10-11.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Co nevíte o hraboších 1. část. – Přiby­slavský čtvrtletník, 14, 1-2: 29-30.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Co nevíte o hraboších 2. část. – Přiby­slavský čtvrtletník, 14, 3-4: 30-31.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Jarní edito­rial. – Museum Factum, 5, 1: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Příroda oči­ma Pavla Procházky. – Mu­seum Factum, 5, 1: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2015:Publikační činnost pracovníků Mu­zea Vysočiny Jihlava v roce 2014. – Museum Factum, 5, 1: 10-11.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Důležité je podhoubí. – Museum Factum, 5, 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Photogra­phia Natura podvanácté. – Museum Factum, 5, 3: 4
 • BEZDĚČKA P. 2015: Čas utíká jako splašený kůň. – Muse­um Factum, 5, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Výsledky Photographia Natura 2015. – Museum Factum, 5, 4: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2015: Mezinárodní hymenopterologická konfe­rence. – Museum Factum, 5, 4: 7.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2015: Volavka popelavá. – Přibyslavský čtvrtletník 14, 1-2: 32-33.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Otakárek fenyklový. – Přibyslavský čtvrtletník, 15, 1-2: 26-27.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Co nevíte o hraboších, 3. část. – Přibyslavský čtvrtletník, 15, 1-2: 29.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Jak hmyz přežije krutou zimu? – Přibyslavský čtvrtletník, 15, 3-4: 35-36.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Editorial – Den navíc. – Museum Factum, 6, 1: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Nonsens aneb smysl hledám v nesmyslu. – Museum Factum, 6, 1: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Publikační činnost pracovníků Muzea Vysočiny Jihlava v roce 2015. – Museum Factum, 6, 1: 9-10.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Editorial – Chvála podzimu. – Museum Factum, 6, 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Tropy v Jihlavě. – Museum Factum, 6, 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Photographia natura 2016. – Museum Factum, 6, 3: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Co je červená kniha. – Museum Factum, 6, 3: 11.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Editorial – Koho to zajímá? – Museum Factum, 6, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Voda v proměnách. – Museum Factum, 6, 4: 3
 • BEZDĚČKA P. 2016: Photographia natura 2017 – vyhlášení tématu – Museum Factum, 6, 4: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2016: Výsledky soutěže Photographia natura 2016. – Museum Factum, 6, 4: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Vinné mušky. – Přiby­slavský čtvrtletník, 16, 1-2: 29-30.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Povídání o čejkách. – Přiby­slavský čtvrtletník, 16, 3-4: 27-28.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Nový ročník Museum Factum. – Museum Factum, 7, 1: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Publikační činnost v roce 2016 (Publikační činnost pracovníků Muzea Vysočiny Jihlava). – Museum Factum, 7, 1: 14-15.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Léto je tu. – Museum Factum, 7, 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Úlety H. Š. – Museum Factum, 7, 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Sursum corda!. – Museum Factum, 7, 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Bláznivé tramvaje. – Museum Factum, 7, 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Photographia Natura 2017 – připomínka. – Museum Factum, 7, 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Ze života koček. – Museum Factum, 7, 3: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Volné povídání o tom, kterak jsme při výpravě za norskými mravenci změnili seznam sekáčů severských zemí. – Museum Factum, 7, 3: 11.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Museum Factum. – Museum Factum, 7, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Jak jsme kdysi ťukali – výstava psacích strojů. – Museum Factum, 7, 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Výsledky fotosoutěže Photographia Natura 2017. – Museum Factum, 7, 4: 3-5.
 • BEZDĚČKA P. 2017: Ještě ke statistice MF. – Museum Factum, 7, 4: 14.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2017: Nahlédněte do tajemného světa mravenců. – Bílé – Biele Karpaty, časopis moravsko-slovenského pomezí 22, 2: 23-24.
 • BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2017: . – Přiby­slavský čtvrtletník, 16, 1-2: 29-30 pp.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2017: Přírodní rozmanitost Vysočiny. – Museum Factum 7, 2: 9.
 • GRYCOVÁ-BENEŠOVÁ H. & BEZDĚČKA P. 2017: Nové knihy o Telči. – Museum Factum 7, 1: 4-5.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Netopýr brvitý – nový stálý obyvatel Přibyslavi. – Přibyslavský čtvrtletník 1: 31–33.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Duben – ještě tu budem! – Museum Factum 1: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2018: S domečkem na zádech. – Museum Factum 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Velmi těžká výstava. – Museum Factum 1: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Publikační činnost pracovníků muzea za rok 2017. – Museum Factum 1:14–15.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Kálma, kálma! – Museum Factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2018: První představení Studia BEKANEŠŠ. – Museum Factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Portréty z kavárny a odjinud, 2018. – Museum Factum 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Tváře světa. – Museum Factum 2: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2018: O dobré náladě. – Museum Factum 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Photographia Natura 2018. – Museum Factum 3: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Do nového roku. – Museum Factum 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Photographia Natura, téma pro rok 2019. – Museum Factum 4: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2018: Výsledky soutěže Photographia Natura 2018. – Museum Factum 4: 7.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Přichází návštěva z Ameriky. – Přibyslavský čtvrtletník 18, 1–2: 27–28.
 • BEZDĚČKA P. 2019: První jarní den. – Museum factum 1: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Není vejce jako vejce. – Museum factum 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Tak to vidím já. – Museum factum 1: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Afrikou po stopách pašeráků. – Museum factum 1: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Utajení obyvatelé sakrálních staveb ADO. – Museum factum 1: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Publikační činnost pracovníků muzea v roce 2018. – Museum factum 1: 14–15.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Báječný měsíc. – Museum factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: S fotoaparátem za humny. – Museum factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Báječný měsíc. – Museum factum 2: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Všechno je jinak. – Museum factum 3: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Pěšáci umění. – Museum factum 3: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Photographia Natura 2019 – připomenutí. – Museum factum 3: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Krajina mýma očima. – Museum factum 3: 6.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Z deníku muzejního domovníka. – Museum factum 3: 13.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Nová kniha. – Museum factum 3: 14.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Noví obyvatelé Jihlavy. – Museum factum 3: 14–15.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Od ledna začnu! – Museum factum 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Po stopách Brouka Pytlíka. – Museum factum 4: 2.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Fotosoutěž Photographia Natura 2020. – Mu­seum factum 4: 3.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Stromy a ráz krajiny. – Museum factum 4: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Moravské toskánsko. – Museum factum 4: 4.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Výsledky fotosoutěže Photographia Natura 2019. – Museum factum 4: 5.
 • BEZDĚČKA P. 2019: Ivan Růžička osmdesátiletý. – Museum factum 4: 14–15.
 • BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2019: Blanokřídlí v českých ze­mích a na Slovensku 2019. – Museum factum 2: 9.
 • Onderka P. & BEZDĚČKA P. 2019: Z Hadí říše pohraničí Karpat – s pohádkami Pavla Bezděčky. – VIS BK, Veselí nad Mora­vou, 125 pp.