O bombách

Jistě mi dáte za pravdu, že poslední dobou patří bomby k pojmům nesmírně frekventovaným. Tedy ne, že by se před lety o bombách nepsalo a nemluvilo. Zpravidla se však jednalo o bomby vojenské či anarchistické a lokalita jejich užití ležela vždy mimo hranice naší mírumilovné republiky. Dnes je situace podstatně jiná! Dnes máme, lapidárně řečeno, dokonale zabombeno.

Bomby jsou všude a je jich více druhů. Však posuďte sami. Vedle bomb vojenských a teroristických (dříve = anarchistických) máme bomby ekologické, kulturně-společenské, bomby politické, hospodářské, sportovní, zpravodajské a k tomu všemu ještě i sexbomby. Při čtení našeho tisku a zejména při sledování televizních zpravodajství jsem dospěl k názoru, že je nejvyšší čas udělat v bombách tak trochu pořádek. Protože jsem poněkud deformován svým povoláním (zoolog), rozhodl jsem se charakterizovat a roztřídit bomby mluvou biologickou. Omlouvám se tedy předem za užití odborných pojmů. Ovšem sedíte-li u počítače, jistě a snadno najdete ve vyhledavačích jejich české významy.
Především je nutno konstatovat, že bomby jsou objekty vývojově relativně velice mladé, přesto však nesmírně vitální a expanzivně se šířící. Vzhledem k tomu, že jsou zcela závislé na existenci a aktivitách člověka, můžeme o nich s jistotou tvrdit, že jsou synantropní a některé dokonce i antropomorfní (sexbomby). Vzhledem ke způsobu jejich reprodukce a s přihlédnutím k jejich vlivu na naši populaci můžeme většinu z nich zařadit mezi sociální parazity člověka. Zpravidla se tedy jedná o objekty škodlivé. Dlužno však připustit, že obava z existence bomb může být katalyzátorem našich obranných reakcí a může tak pozitivně přispívat k našemu vývoji.
Pokud bych měl navrhnout nějaký systém, rozdělil bych bomby do tří skupin:
a) bomby militantní, tedy bomby vojenské a teroristické;
b) bomby biologické, sem řadím ekologické bomby a sexbomby;
c) bomby společenské, kam patří ty ostatní.
Bomby všech uvedených skupin je třeba rozlišovat také z hlediska jejich reality, neboť většina z nich může mít reálnou nebo jen hypotetickou podobu. Proberme si nyní jednotlivé druhy bomb.
Bomby militantní jsou bombami nejhoršího typu. Ty vojenské se někdy, vzhledem ke vzdálenosti válečného ohniska, mohou našinci jevit poněkud nereálné. Namísto toho jsou vždy až stvůrně reálné a doplácí na ně zejména obyčejní človíčkové, ať už žijí na vzdálené Sýrii nebo (nedávno) v nedalekém Kosovu.
Teroristické bomby jsou ve své reálné podobě stejně strašlivé. Doplácí na ně především řadoví občané a turisté. V česko-moravských luzích a hájích se tyto bomby naštěstí mnohem častěji vyskytují ve své hypotetické podobě. Vznikají většinou partenogeneticky v telefonních budkách a jejich jediným rodičem je zpravidla mladistvý Anonymus. Na tyto bomby doplácejí především po znalostech lačnící žáci a studenti, kteří neradi musejí opustit školu vprostřed výuky a také policisté, vyčerpaní jejich marným hledáním. Novější variantou jsou hypotetické bomby nádražní potažmo letištní.
Společenské bomby jsou rozšířeny po celém světě a předpokládám, že není významového rozdílu v účinku společenských bomb užitých někde ve Zlámané Lhotě nebo ve staré Matičce Praze. Většina společenských bomb bývá rodu hypotetického, reálná společenská bomba je nesmírnou vzácností. Jejich jediným následkem bývají nekonečná a trapná soudní líčení, vděčná to potrava žroutů senzací všeho druhu.
Hospodářských bomb je až nepřehledno a pilný bombový taxonom má stejně krásnou pozici jako astronom pátrající po kometách či planetkách Všehomíra. Co chvíli může nějakou novou objevit a popsat. Hospodářské bomby jsou prostě jednou z nejvíce se rozvíjejících bombových skupin. Některé z nich dokonce inklinují k bombám biologickým, jak dokazuje slovenská kauza Gorila nebo česká kauza Čapí hnízdo.
Bomby sportovní bývají vždy reálné a veskrze kladné, neb svědčí o kvalitách a nečekaném úspěchu toho či onoho sportovce případně celého týmu. Ovšem pozor! Do této čisté kategorie rozhodně nemíchejte bomby v podobě odvolávání trenérů, prodeji hráčů a celých klubů. Tyhle bomby patří do kategorie bomb hospodářských!
Na rozdíl od těch sportovních, nebývají bomby zpravodajské téměř nikdy reálné. Nejčastěji se jedná o hypotetické křížence mezi bombami předchozích kategorií. Možná by bylo dokonce správnější zařadit zpravodajské bomby mezi bomby biologické, neboť z většiny z nich se dříve či později stejně vyklube kachna.
Zbývají nám ještě bomby biologické. Z nich nejhorší jsou bomby ekologické a je úplně jedno, zda jsou reálné či hypotetické. Reálná ekologická bomba znečistí naše okolí, ta hypotetická znečistí naši duši. Nejpitomější je, že o ekologických bombách dnes hovoří a píše úplně každý. A dokonce, čím méně toho zná, tím zasvěceněji. Bez elementární znalosti byť jen základních odborných termínů a biologických principů se tito zaklínači duchů pouští ze široka do katastrofických scénářů oblbujíce takto veřejnost a pravděpodobně i sama sebe. Naštěstí nám zůstala ještě jedna biologická kategorie, a sice sexbomby.
Ve světě dospělých i dospívajících hrají sexbomby důležitou, a nutno zdůraznit, že kladnou roli, již odpradávna. V ranných a docela určitě nádherných kapitolách lidského rodu se v čase matriarchátu vzhlíželo sexbombám jako k bohyním, jak ostatně dosvědčuje Věstonická Venuše a její sestry rozeseté po celém světě. Naštěstí i dnes, v čase poněkud zatuchlého patriarchátu, přispívají sexbomby k naší potěše a rozhodně kladně ovlivňují reprodukci celé lidské populace, silně decimované bombami všech předchozích skupin.