Prvoci

V jedné tůni hluboké
hádali se s prvokem
žába, škeble a dva raci
do hádky jsou jako draci

mají k tomu skvělý důvod
kdo má v tůni starší původ
ten je tůně jistým pánem
patří mu v ní každý kámen

žába tvrdí bez ostychu
v tůni jako na rybníku
my žijeme odjakživa
v žabích písních se tak zpívá

s vámi, žáby, je to kříž
my jsme tady byli spíš
nesouhlasí raci hnedle
v tom do hádky vstoupí škeble

ale co vás napadá
vždyť to není záhada
dříve nežli korýši
přišli jsme my, měkkýši

na to ale prvok vece
my tu byli první přece
byli jsme tu před vámi
před raky i žábami

my jsme první mezi všemi
ve vodě i v suché zemi
nemůžem si pomoci
vždyť jsme přece prvoci