Světlo v temnotách

Výstava obrazů Pavla Bezděčky
Restaurace Balkán, Na Dlouhých 2018, Uherský Brod
září – říjen – listopad
termín listopadové dersnisáže hledejte od půlky října na facebook.com/RestauraceBalkan
Otevřena pondělí až čtvrtek a neděle 10–22, pátek a sobota 10–24