Výtvarná Vysočina

Kolektivní výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny
a Klubu výtvarných umělců Horácka
21. 11. 2019 až 26. 1. 2020

Oblastní galerie Vysočiny
Masarykovo nám. 24, Jihlava